Ruimte Bespreken

Buiten de geplande activiteiten van SBH en vaste gebruikers (gebruikers met een gebruikersovereenkomst) is het ook mogelijk een ruimte van de Badde te bespreken voor een of meerdere uren. Openbare (voor iedereen toegankelijke) burgerinitiatieven krijgen voorrang en kunnen in principe gebruik maken van ruimtes van De Badde tegen kostprijs. Om in aanmerking te komen voor gebruik tegen kostprijs dient de initiatiefnemer contact op te nemen met het SBH Bestuur (bestuur@centrumdebadde.nl).

Indien je een ruimte wilt bespreken kun je contact opnemen met de beheerder (0598-750306) of via onderstaand formulier.

Alle gebruikers (en bezoekers) van De Badde dienen zicht te houden aan de Huisregels van De Badde.

  Uw naam (verplicht)

  Uw email (verplicht)

  Uw telefoonnummer

  Op welke datum of welk moment wilt u een ruimte gebruiken?

  Wat is de naam en aard van de activiteit? (wat gaat u doen?)

  Hoeveel deelnemers / aanwezigen verwacht u? (er is een maximum van 40 personen per lokaal)

  Wilt u gebruikmaken van het Burgerparticipatietarief?
  Ja, ik wil gebruikmaken van het Burgerparticipatietarief van €15 per dagdeel ipv €10 per uur (bij regelmatig gebruik). Mijn activiteit voldoet aan de voorwaarden: Het is openbaar toegankelijk en tijdig (minimaal 10 dagen vooraf) aangevraagd en doorgegeven aan de beheerder. Hiervoor wordt een gebruikersovereenkomst vastgesteld met het bestuur van Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH). Het SBH bestuur neemt contact met u op.

  Bijlage: