Over centrum de Badde

Over Centrum De Badde

Sinds 2014 is in een deel van de voormalige school aan de Thorbeckelaan Centrum de Badde gevestigd. Wij delen het gebouw met buurtvereniging Corazon die hun activiteiten organiseren in een eigen deel van het gebouw.
Centrum de Badde is ontstaan toen de gemeente het gebouw aan de bewoners van Gorecht-West heeft aangeboden. Dit gebeurde na het faillissement van de eerder in het gebouw gevestigde kinderopvangorganisatie.
Voor het beheer van Centrum de Badde werd in het voorjaar van 2014 een stichting opgericht, de Stichting Burgerparticipatie Hoogezand. Doel van de stichting was en is het mogelijk maken van allerlei activiteiten voor en door wijkbewoners. Inmiddels bestaat Centrum de Badde 10 jaar en zijn veel activiteiten gekomen en gegaan en zijn er de nodige wisselingen geweest in het bestuur. Wat bleef is een gebouw dat openstaat voor tal van activiteiten. Activiteiten die heel belangrijk zijn voor de mensen die er aan meedoen. Het biedt mensen uit de wijk om heel laagdrempelig mee te doen en zo uit een isolement te komen, om mee te doen in een groep. Iedereen is welkom en de kosten houden we laag. Dat kan allemaal door de inzet van een flinke harde kern van vrijwilligers en doordat de gemeente daarvoor geld beschikbaar stelt.
Anno 2024 is een plek als Centrum de Badde nog altijd hard nodig in Gorecht-West. Voor veel volwassenen en vooral veel kinderen uit de wijk is het een van de weinige manieren om mee te doen in de samenleving. Bijvoorbeeld door een groot Halloweenfeest en Sinterklaasfeest bieden we kinderen iets dat thuis helaas lang niet altijd lukt.

De Badde: ruimte voor initiatieven

In De Badde gebeurt al veel maar er is nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Het gebouw kan in principe 7 dagen per week (morgen, middag en avond) gebruikt worden. Dankzij veel zelfwerkzaamheid en creativiteit kunnen we de kosten laag houden. De huur van een lokaal bedraagt €25,- per dagdeel. De consumptieprijzen zijn ook laag, bijvoorbeeld koffie en thee voor €0,50 per kop.
Wil je zelf iets organiseren in De Badde, dan ben je van harte welkom. Bel ( tel. 750306) of neem contact met ons op.
Ook als je een idee hebt maar je weet niet precies hoe je het moet aanpakken, kun je bellen of mailen. Er zijn altijd vrijwilligers van De Badde die jou op weg kunnen helpen.

Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH)

Missie, Visie & Doelstelling

De stichting wordt geleidt door het ondersteuningsbureau, met als doel de vrijwilligers te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid.

Bestuur

Centrum De Badde valt onder het bestuur van Stichting Burgerparticipatie Hoogezand

Vacatures

De activiteiten in Centrum De Badde draaien volledig dankzij de inzet en hulp van vrijwilligers.