Verhuur van Wijkcentrum De Badde voor feestjes

Verhuur van Wijkcentrum de Badde voor feestjes

Let op: Omdat we op dit moment te weinig beheerders voor De Badde hebben, is het vanaf 19 september 2019 tot nader order niet mogelijk om Wijkcentrum De Badde een lokaal te huren voor nieuwe activiteiten of feestjes.

 • Onder een feestje verstaan we een feestelijke activiteit die alleen toegankelijk is voor personen die worden uitgenodigd door de huurder.

 

 • De lokalen 1, 2 en 5 zijn beschikbaar voor verhuur voor feestjes , tenzij er op het gewenste tijdstip al een regulier activiteit staat ingepland. Het plein kan niet gebruikt worden.
  De eindtijd is maximaal 23.00 uur.

 

 • De huur wordt vastgelegd in een gebruikersovereenkomst . De huisregels van De Badde zijn van toepassing en worden als bijlage bij de gebruikersovereenkomst gevoegd.

 

 • De gebruikersvergoeding per dagdeel bedraagt:
  Zaalhuur € 25,00 per dagdeel van maximaal 4 uur bij afname consumpties van De Badde
  Zaalhuur € 50,00 per dagdeel indien men eigen consumpties meebrengt
  Borg € 25,00
  Gebruik keuken € 20,00
  Afval per zak € 2,50
  Huur en borg moeten uiterlijk 1 week van te voren betaald worden per bank.
  De gebruiker die zelf consumpties meebrengt kan gebruik maken van waterkoker, koffiemachine, magnetron, thermoskannen, koelkast berging, kookplaat.
  De borg wordt binnen twee werkdagen per bank teruggestort.\

 

 • Aan het eind van de activiteit controleert de beheerder het lokaal . In het formulier “oplevering lokaal” wordt vastgelegd of het lokaal veegschoon en zonder beschadigingen is opgeleverd en hoeveel afvalzakken zijn achtergelaten. Het formulier wordt ondertekend door de gebruiker en de beheerder. De gebruiker ontvangt een copie. Het origineel gaat naar de penningmeester van De Badde, die binnen twee werkdagen de borg terugstort naar de gebruiker.