Over centrum de Badde

Centrum De Badde

In De Badde was tot 2014 de kinderopvang van Timpaan gevestigd. Na het faillissement van Timpaan kwam het gebouw ( 5 schoollokalen) leeg te staan. De gemeente besloot toen om het gebouw voor 3 jaar vrij van huur en energielasten beschikbaar te stellen voor activiteiten van bewoners van de wijk Gorecht-West.
Voor het beheer van de Badde werd een stichting opgericht, de Stichting Burgerparticipatie Hoogezand De Badde.
In het voorjaar van 2014 was er een startbijeenkomst voor bewoners. Daaruit zijn een aantal initiatieven ontstaan. Twee initiatieven uit die beginperiode ( Speelgoedbank Amalia en Chiyo Thai) zijn nog steeds actief in de Badde.
Het goed laten draaien van een buurtcentrum in Gorecht-West bleek een kwestie van vallen en opstaan. Veel moest bedacht en geregeld worden: huisregels, financiën, onderhoud en schoonmaak, vrijwilligersbeleid, publiciteit en het vormen van een bestuur.
Maar dankzij de inzet van enthousiaste vrijwilligers is er inmiddels veel bereikt. De gemeente heeft besloten om ook in 2017 en 2018 de verdere ontwikkeling van De Badde financieel mogelijk te maken.

De Badde: ruimte voor initiatieven

In De Badde gebeurt al veel maar er is nog voldoende ruimte voor nieuwe initiatieven. Het gebouw kan in principe 7 dagen per week (morgen, middag en avond) gebruikt worden. Dankzij veel zelfwerkzaamheid en creativiteit kunnen we de kosten laag houden. De huur van een lokaal bedraagt €15,- per dagdeel. De consumptieprijzen zijn ook laag, bijvoorbeeld koffie en thee voor €0,50 per kop.
Wil je zelf iets organiseren in De Badde, dan ben je van harte welkom. Bel ( tel. 750306) of neem contact met ons op.
Ook als je een idee hebt maar je weet niet precies hoe je het moet aanpakken, kun je bellen of mailen. Er zijn altijd vrijwilligers van De Badde of medewerkers van Kwartier Zorg en Welzijn die je op weg kunnen helpen

Stichting Burgerparticipatie Hoogezand (SBH)

Missie, Visie & Doelstelling

De stichting wordt geleidt door het ondersteuningsbureau, met als doel de vrijwilligers te ondersteunen op weg naar zelfstandigheid.

Bestuur

Centrum De Badde valt onder het bestuur van Stichting Burgerparticipatie Hoogezand

Vacatures

De activiteiten in Centrum De Badde draaien volledig dankzij de inzet en hulp van vrijwilligers.