Jaarverslag 2019

Jaarverslag 2019 Stichting Burgerparticipatie Hoogezand De Badde

Inhoud:

1. Highlights
2. Historie
3. Activiteiten in 2019
4. Gebouw en beheer
5. Organisatie
6. Een vooruitblik

Stichting Burgerparticipatie Hoogezand De Badde
Thorbeckelaan 54
9602 TR Hoogezand
Tel. 0598 750306
www.centrumdebadde.nl
info@centrumdebadde.nl
KvK Groningen 60343923
Bank NL07INGB0006498409

1. Highlights
Het jaar 2019 was het jaar waarin het vijfjarig bestaan op zaterdag 21 september groots
werd gevierd met een drukbezocht buurtfeest in en om De Badde.
In de loop van het jaar zijn een groot aantal nieuwe activiteiten van start gegaan zoals het
Timmerdorp, de Eettafel, Arabische les, Mothers4Mothers, Badde Darts en de activiteiten
van de Stichting Samenkomen.
De gebruiksmogelijkheden van het gebouw werden groter door nieuwe vloerbedekking,
verbeterde sanitaire voorzieningen en een nieuwe keuken.
De inspanningen van alle vrijwilligers, die in De Badde actief zijn, werden bekroond met de
Provinciale Vrijwilligersprijs Groningen 2019.

2. Historie

In De Badde was tot 2014 de kinderopvang van Timpaan gevestigd. Na het faillissement van
Timpaan kwam het gebouw (5 schoollokalen) leeg. De gemeente Hoogezand-Sappemeer
besloot toen om het gebouw voor 3 jaar, vrij van huur en energielasten beschikbaar te
stellen voor activiteiten voor en door bewoners uit de wijk Gorecht. In het voorjaar van 2014
was er een startbijeenkomst voor bewoners. Daaruit zijn een aantal initiatieven ontstaan.
Twee initiatieven uit die beginperiode (Speelgoedbank Amalia en Chiyo Thai) zijn nog steeds
actief in De Badde. Voor het beheer van De Badde werd een stichting opgericht, de Stichting
Burgerparticipatie Hoogezand.
Het goed laten draaien van een buurtcentrum in Gorecht-West bleek een kwestie van vallen
en opstaan. Veel moest bedacht en geregeld worden: huisregels, financiën, onderhoud en
schoonmaak, vrijwilligersbeleid, publiciteit en het vormen van een bestuur.
Door de inzet van enthousiaste vrijwilligers is er die eerste drie jaar veel bereikt. Eind 2016
besloot de gemeente om ook in 2017 financiële middelen beschikbaar te stellen voor de
Badde. En in december 2018 volgde eenzelfde besluit voor 2018.

3. Activiteiten in 2019

In januari 2019 waren de volgende gebruikers in de Badde actief: Chiyo Thai, De Toverboom,
SooS, Speelgoedbank Amalia, RepaircafeHS, FC Groningen in de Maatschappij/Suri Old Stars,
Huiskamer Het Wijkgeluk, Moi Buuv en de Buurttuin.
Daarnaast zij er 3 bedrijven die wekelijks gebruik maken van De Badde: Veni Etinam
(jeugdzorgorganisatie, weerbaarheidstrainingen), Autorijschool Trijnie (verkeersles) en
Stichting Knip (budgettraining)

In maart heeft de Stichting De Toverboom haar activiteiten in de Badde beëindigd en heeft
haar activiteiten in december 2019 elders in de wijk voortgezet. De Unity Power Dancers zijn
in mei 2019 gestopt omdat de vrijwilligers een en ander niet meer konden combineren met
werk en opleiding.
In de loop van 2019 zijn de volgende nieuwe activiteiten van start gegaan:
Stichting Samenkomen (vanaf januari), streetdance (vanaf januari), de eetkamer (vanaf mei),
dartclub ( vanaf april), diamond painting ( vanaf september), Mothers4Mothers ( vanaf
september).
Chiyo Thai is al in 2014 gestart met het geven van lessen kickboksen in de Badde. In 2019 is
het aanbod verder uitgebreid. Van maandag tot en met vrijdag worden iedere avond lessen
gegeven aan kinderen en volwassenen. Op dinsdag, donderdag en zaterdag zijn er
groepslessen fitness voor vrouwen. Op zaterdagmiddag is er een uurtje kickboksen voor jong
en oud. Bovendien geven de vrijwilligers van Chiyo Thai clinics op o.a. scholen.
Speelgoedbank Amalia heeft als doel het doorgeven van goed speelgoed aan kinderen van
ouders op bijstandsniveau. Per kwartaal mogen kinderen twee stuks speelgoed en een boek
komen uitzoeken. Rond de verjaardag krijgen kinderen een verjaardag box met spullen.
Amalia (“de speelgoedwinkel zonder kassa”) is iedere woensdagmiddag en de eerste
zaterdagmiddag van de maand geopend.
De Stichting Samenkomen heeft als doel om mensen van verschillende culturen samen te
brengen. Samenkomen organiseert wekelijks op maandagmorgen een koffie-ochtend, op
woensdagmiddag een naaicursus en op zaterdagmiddag voor kinderen in de
basisschoolleeftijd leerwegondersteuning

De Suri Old Stars komen vrijwel wekelijks op zondag in de Badde bijeen om koffie te drinken
en gezamenlijk het voetbal- en ander sportief nieuws te bespreken. Daarna volgt het
sportieve deel op het Cruyff Court met “walking football”. Bij walking football mag er alleen
gewandeld worden en niet gerend. Er wordt 6 tegen 6 gespeeld. Walking football op het
Cruyff Court is een activiteit van FC Groningen in de Maatschappij.
Het Service Punt Gorecht (SPG) is een laagdrempelig informatiepunt, dat gerund wordt door
vrijwilligers. Buurtbewoners kunnen er zonder afspraak terecht voor informatie, advies en
dienstverlening. Het Service Punt Gorecht heeft wekelijks op dinsdagmorgen spreekuur. Het
SPG is in 2018 gestart met de werving van vrijwilligers en voorbereidende werkzaamheden.
O.a. door onbekendheid bij de wijkbewoners trok het spreekuur nauwelijks bezoekers. In
2020 zal het SPG voorgezet worden als activiteit van de Stichting Bewonerscommissie
Gorecht-West.

Moi Buuv is ooit gestart in de Vredekerk maar is, na de verkoop van de Vredekerk, verhuisd
naar de Badde. Moi Buuv is een wekelijkse ontmoetingsochtend (op donderdag) voor
vrouwen. Naast gezelligheid is er ook ruimte voor haken en breien en zijn er naaimachines
beschikbaar. Met name Turkse vrouwen nemen deel aan Moi Buuv.
SooS is ooit gestart in de Vredekerk als soos voor jongeren vanaf de brugklas en heeft geen
eindleeftijd. Toen de Vredekerk veranderde van Wijkontmoetingscentrum naar Kerk, werd
SooS in het voorjaar van 2017 dakloos. Vanaf april 2018 werd onderdak gevonden in De
Badde. Wekelijks op vrijdagavond en zaterdagavond is er een soosavond. Eens per maand is
er kinderdisco Vanaf april 2019 zijn de activiteiten uitgebreid met een drukbezochte
dartclub.
In het voorjaar heeft SooS met een drukbezocht feest het vijfjarig bestaan gevierd.
De vrijwilligers van SooS (“de crew”) leveren ook een belangrijke bijdrage aan algemene
activiteiten van De Badde zoals het Timmerdorp, de kerstmarkt en Halloween.
Het RepaircafeHS biedt eens per maand op maandagmorgen wijkbewoners de mogelijkheid
hun kapotte spullen, zoals broodroosters, koffiezetapparaten of printers gratis te laten
repareren.
Huiskamer Het Wijkgeluk biedt wekelijks op maandagmiddag een creatieve middag,
afgewisseld met een bingo.

Wassad geeft wekelijks op zondagmorgen in twee lokalen Arabische les aan kinderen en
jongeren. In het najaar is als proef een playstationtournooi voor de jeugd georganiseerd.
De Eetkamer wordt vanaf juni wekelijks op donderdagmiddag gehouden. Vrijwilligers
bereiden een twee-gangen maaltijd voor gemiddeld 15 wijkbewoners onder het motto
“gezond en goedkoop eten”. De prijs is € 3,50 per maaltijd, inclusief koffie. Er wordt waar
mogelijk gebruik gemaakt van groenten uit de buurttuin.
De Buurttuin De Badde is een tuin met groente en fruit. De tuin is onderdeel van het
schoolplein achter De Badde. Een klein deel van de buurttuin is in gebruik als schooltuin voor
kinderen van de Gerardus Majellaschool.
Diamond painting is een wekelijkse activiteit op de donderdagavond.
Streetdance is vanaf januari overgestapt van de Vredekerk naar De Badde. Het is de enige
activiteit in De Badde die wordt geleid door een betaalde docent.
Mothers4Mothers is in september gestart met een maandelijkse activiteit op vrijdagmorgen:
een vriendschapskring voor jonge moeders met een thema zoals Moederliefde, Van baby
naar schoolkind en Dromen en verlangens. In een apart lokaal is er tijdens de activiteit
kinderopvang.

Naast bovengenoemde wekelijkse activiteiten waren er nog de volgende eenmalige
activiteiten:

• Het Timmerdorp werd in juli op het schoolplein gehouden:
een week lang hutten bouwen, samen lunchen en spelletjes
doen. Vanwege de tropische temperaturen moest het
programma enigszins ingekort worden.
• 5 jaar De Badde (zaterdag 21 september) was een vrolijk en
zeer drukbezocht buurtfeest in en om De Badde.
Demonstraties van activiteiten in De Badde, clinics, muziek
en dans, gratis lekkere hapjes uit vele culturen maakten het
tot een geslaagde viering van het vijfjarig bestaan van De
Badde
• De Verkeersdag/Trike dag (zaterdag 9 oktober) trok veel
belangstelling van jong en oud. Vooral de ritjes met een Trike
door de wijk waren een groot succes. De Verkeersmarkt van
de Stichting Verkeersondersteuning kwam daardoor een
beetje in het gedrang.
• De Kleding- en speelgoedbeurs (zaterdag 30 november) trok
voldoende verkopers maar weinig kopers, waarschijnlijk door
een ongelukkige planning (vlak voor Sinterklaas)
• Kerststukjes maken (donderdag 12 december) was een
succesvolle activiteit
• De Kerstmarkt (zaterdag 21 december) was een combinatie
van een traditionele kerstmarkt (in verwarmde tenten op het
plein) en leuke activiteiten voor jong en oud (zoals elab,
knutselen, streetdance, broodjes bakken boven het
kampvuur, muziek). De belangstelling was minder dan
verwacht
• Go for kids (voorheen Kinderen van de Vredekerk)
organiseerde in de zomervakantie met succes een aantal
activiteiten in en om De Badde zoals een uitstapje naar
Drouwenerzand en een workshop/voorstelling met
kindercircus Santelli
• Kwartier Zorg en Welzijn organiseerde in de zomervakantie
gedurende 8 weken een aantal cultuurworkshops op het
Cruyffcourt en in de Badde. De belangstelling van de jeugd
was gering.
• De gemeenteraad van Midden-Groningen hield in oktober in
alle lokalen van De Badde een informatieavond over
Armoedebeleid

4. Gebouw en beheer

Gebouw

De Badde is een deel van een voormalig schoolgebouw. We beschikken over 5 schoollokalen,
een keukentje, enkele bergingen en een groot schoolplein.
Na overleg met de afdeling Gebouwenbeheer van de gemeente Midden-Groningen is het
gebouw in het najaar op enkele belangrijke punten in opdracht van de gemeente verbeterd:
Op de begane grond is de marmoleum vloerbedekking van de gang en van zaal 2 vernieuwd.
De kindertoiletten op de begane grond zijn verwijderd. We beschikken nu over drie toiletten
en een gehandicaptentoilet. De geplande schilderbeurt van de buitenkant van het gebouw is
in 2019 nog niet gerealiseerd.
In de kerstvakantie is in eigen beheer gestart met de sloop van de bestaande keuken en de
installatie van een nieuwe keuken. Dit is mogelijk gemaakt dankzij een subsidie van het loket
leefbaarheid van de provincie. De installatie van de keuken zal begin 2020 worden afgerond.
De grond van de buurttuin werd verbeterd door twee vrachtwagens vol compost en een
lading paardenmest te verwerken over de tuin.

Beheer

Het dagelijks beheer van het gebouw is in handen van een team van vrijwillige beheerders.
Door een tekort aan beheerders was het handhaven van de geplande openingstijden en de
kwaliteit van schoonmaak af en toe problematisch. Vanaf medio oktober werd het
beheerdersteam versterkt met een medewerker van BWRI op detacheringsbasis (24 uur per
week)

5. Organisatie

Het bestuur bestond het gehele jaar uit 3 personen.
Het bestuur heeft zich vooral gericht op het versterken van de interne organisatie (beheer,
financiën, activiteiten).
Drie keer werd een gebruikersoverleg gehouden waarin met vertegenwoordigers van de
gebruikersgroepen werd overlegd over beheer, uitbreiding/vernieuwing van het
activiteitenaanbod.
Externe contacten bleven beperkt tot incidenteel overleg met de Buurtvereniging Gorecht en
de Stichting Bewonerscommissie Gorecht-West. Ook werd deelgenomen aan het jaarlijks
overleg van dorps-en wijkcentra en de gemeente Midden-Groningen.
Het Wijkteam Gorecht-West heeft in 2019 niet vergaderd.
In december heeft een delegatie van vrijwilligers van De Badde op het provinciehuis in
Groningen de Provinciale Vrijwilligersprijs 2019 in de categorie leefbaarheid in ontvangst
genomen: een oorkonde en een cheque van € 3.000, -. Dat was een mooie opsteker voor alle
vrijwilligers die in De Badde actief zijn

6. Een vooruitblik

Voornemens voor 2020 zijn:

• Versterking van het beheerdersteam
• Uitbreiding van het bestuur
• Verduurzaming van het gebouw door het aanbrengen van
ledverlichting een en betere afvalscheiding
• Verbetering van de PR